Hjem

FKOF

Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg

FKOF - folkekirke i arbejdstøjet

Folkekirkelige organisationers Fællesudvalg er et netværk af 50 frie folkekirkelige landsorganisationer, der arbejder med børn og unge, undervisning, diakoni og mission i Danmark og internationalt. Folkekirken i dens bredde kan ikke forstås uden disse organisationers omfattende arbejde for at være nærværende, åben kirke på tværs af sogne-, sociale, alders- og landegrænser.

 

  • FKOF´s formål er at drøfte spørgsmål af fælles interesse, at varetage medlemsorganisationernes fælles anliggender både over for offentlige myndigheder og på anden måde, samt at støtte enkeltorganisationer i deres interessevaretagelse, når fællesudvalget anmodes herom.
  • Forum for samtale og samhandling
  • Oprettet i 1949
  • Ansvarlig for Folkekirkens vejledende indsamlingsliste

FKOF ønsker fortsat styrkelse af folkekirkeligt samarbejde

Forkastelse af forslag til styringsreform for folkekirken er en Christiansborg-ommer.

Mange folkekirkelige organisationer havde set frem til at få et fællesudvalg, hvor der kan føres en åben og ordentlig samtale om væsentlige emner af betydning for folkekirkens arbejde og fremtid. Udfordringerne er for mange til, at de egner sig til at blive løst i lukkede kirkelige kliker. Det faktum, at alle kirkelige medlemmer af strukturudvalget stod bag forslaget kalder på, at politikerne besinder sig og giver kirken det samtale-og beslutningsforum, den ønsker.

Indsamlingsliste

Folkekirkens vejledende indsamlingsliste

 

Hver søndag samles der i de fleste af landets kirker ind til støtte for kirkelige aktiviteter i Danmark og udlandet. FKOF administrerer denne liste og godkender organisationer til optagelse på den.

Læs mere på http://indsamling.folkekirken.dk

Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg

Peter Bangs Vej 5B

2000 Frederiksberg

Tlf: 39612777

Mail: fkof(a)fkof.dk

Bank: Reg: 1551 Konto: 6473598